Il Cicalino ، جواهری بین زمین و دریا

[ad_1] ماسا ماریتیما جواهری کوچک است که در تپه ها با فلزات ، یک تابوت سرشار از معماری رومانسک و گوتیک قرار گرفته است. تاریخچه آن ، که می تواند از هر کوچه چشمگیر الهام گرفته شود ، ارتباط نزدیکی با معادن نقره ، مس و پیریت دارد که در دوران اتروسک و بعداً در قرون وسطی مورد بهره برداری …